Roze in Verzet

Frieda Belinfante

Amsterdam, 10 mei 1904 – Santa Fe, 5 maart 1995

Reeds in 1941 was Belinfante actief in het verzet. Zij was lid van Groep 2000 en hield zich bezig met onder meer het vervalsen van persoonsbewijzen en het ondersteunen van onderduikers, waarbij ze zich soms vermomde als man. Met Willem Arondeus, Gerrit van der Veen, Willem Sandberg en anderen bereidde ze de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister voor. Toen diverse leden van haar verzetsgroep kort na de aanslag werden opgepakt, dook zij onder

Willem Arondeus

Naarden, 22 augustus 1894 – Haarlem, 1 juli 1943

Hij was lid van de verzetsgroep de Raad van Verzet. Hij falsificeerde persoonsbewijzen en schreef de ‘Brandarisbrieven’, waarin hij de culturele collaboratie met de Duitsers door Nederlandse kunstenaars hekelde en opriep tot verzet tegen de Cultuurkamer. Hij nam deel aan de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister. Binnen een week na de aanslag werden Arondeus en alle andere leden van de groep gearresteerd. Hij werd geëxecuteerd op 1 juli 1943.

Ru Paré

Druten, 14 juli 1896 – Den Haag, 25 februari 1972

Toen in de Tweede Wereldoorlog de deportaties begonnen, stopte Paré met haar werk als schilder. Ze weigerde het verplichte lidmaatschap van de Nederlandsche Cultuurkamer en vulde haar tijd met het zoeken van onderduikadressen voor joodse kinderen. Op haar damesfiets reed ze vele honderden kilometers, om de kinderen af en toe te kunnen verrassen met nieuwe kleren of speelgoed. Voor de families die de kinderen hadden opgenomen, regelde ze geld en voedselbonnen. Indien nodig bracht ze de kinderen naar

een nieuw adres.

Niek Engelschman (Bob Angelo)

Amsterdam, 12 november 1913 – Amsterdam, 27 oktober 1988

Samen met zijn broer kwam hij bij het verzet terecht. Thuis bij hun ouders maakten zij illegale huis-aan-huisbladen en werd het illegale blad “De Vonk” gestencild. Gedurende de oorlog zat hij op verschillende adressen om arrestatie te voorkomen, zowel thuis bij zijn moeder als bij vrienden. Behalve de productie en distributie van bladen hielpen hij en zijn broer ook joodse vrienden en kennissen onderduikadressen vinden.

Sjoerd Bakker

Leeuwarden, 10 juni 1915 – Overveen, 1 juli 1943

De Amsterdamse couturier sloot zich aan bij de verzetsgroep rond de beeldhouwer Gerrit van der Veen. Hij was een van de deelnemers aan de aanslag op het Amsterdams Bevolkingsregister. Omdat hij modeontwerper was, naaide hij in zijn atelier alle politie-uniformen die gebruikt zouden worden door de aanslagplegers. Na de aanslag dook Sjoerd onder maar hij werd opgepakt en na een proces door de Duitsers gefusilleerd in de duinen van Overveen.