Roze in Verzet

Disclaimer voor rozeinverzet.nl

Stichting  Roze in Verzet    (Kamer van Koophandel: 73669393 ), hierna te noemen  Roze in Verzet   , verleent u hierbij toegang tot rozeinverzet.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Roze in Verzet   behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op  Roze in Verzet   .nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting  Roze in Verzet   .

Beperkte aansprakelijkheid

Roze in Verzet  spant zich in om de inhoud van  Roze in Verzet   .nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op  Roze in Verzet   .nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Roze in Verzet   .
In het bijzonder zijn alle prijzen op  Roze in Verzet   .nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op  Roze in Verzet   .nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan  Roze in Verzet   mmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij  Roze in Verzet   .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van  Roze in Verzet   , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.